De som har intresse att vara med skall skicka
in er intresseanmälan till förbundskapten
Torbjörn Åsenfjord för vidare uttagning.

MAIL:
veterankapten@gmail.com

Allt praktiskt kring laget skickas tillbaka via mail.